About Me

My Photo
Muhamad Subekti
View my complete profile

Breaker Banyumas

Breaker Banyumas
Porta Blakasuta 262

Formulir Rapi
Muhamad Subekti JZ 10 LHG. Powered by Blogger.

Followers

Friday
Kalkulator zakat ini disediakan untuk membantu anda menghitung besar zakat anda berupa zakat maal (harta), zakat profesi, zakat perdagangan, usaha atau niaga. Hitunglah pendapatan dan simpanan anda untuk mengetahui besar zakat / infaq yang perlu dikeluarkan. Masukkan nilai rupiah tanpa titik atau koma. Setelah itu silahkan hubungi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) terdekat untuk membayar Zakat/Infaq anda.
Download Aplikasi Perhitungan Zakat

Download: Kalkulator Zakat


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mau CoBa!!!!